בחירת בית ספר

הורד תקיות
קובץ ה-zip מכיל בתוכו את כל תיקיות הכיתות לביה"ס הנבחר.
וכן קובץ טקסט ובו הסבר על שמות התיקיות לפי כיתות.
לחצ/י כאן בטרם טעינת התמונות לקבלת הנחיות בדבר בחירת התיקיה. טעינת תמונות